BLOG

 Baterije za "jednokratnu upotrebu" ili popularne "obične baterije"Ako pogledamo na duže staze, najneisplativije je koristiti jedonkratne ili narodski rečeno obične baterije u fotoaparatima, igračkama i ostalim uređajima na baterije. Ukoliko pogledamo njihovu startbnu cenu koja je jako niska...


Kakve posledice imaju baterije po životnu sredinu?

Baterije utiču na životnu sredinu tako što je trajno zagađuju u onom trenutku kada neodgovorni vlasnici istrošene baterije bace u prirodu ili jednostavno odlože u smeće pa se tako nađe na deponijama sa svim ostalim otpadom...