Kakve posledice imaju baterije po životnu sredinu?

Baterije utiču na životnu sredinu tako što je trajno zagađuju u onom trenutku kada neodgovorni vlasnici istrošene baterije bace u prirodu ili jednostavno odlože u smeće pa se tako nađe na deponijama sa svim ostalim otpadom. Gotovo sve vrste baterija sadrže teške metale kao što su živa, olovo i drugi.

Istrošene baterije ne treba da bacamo u otpad već da prikupljamo i odnesemo u centre za prikupljanje elektronskog otpada. Najbolja varijanta ja baterije neko vreme, ali ne predugo odlagati kod sebe i kada se kolicina nagomila onda odneti u neki od cenatara za reciklazu i prikupljanje elektronskog otpada.